Methodieken

'De meeste cliënten uit de groep met Solution Focused Brief Therapy (oplossingsgericht werken) lieten een vooruitgang zien van meer dan 2 punten op een schaal van 1 tot 10 naar het zelf geformuleerde therapiedoel.'

(Roeden et al., 2014 (vertaald))

 

Ondersteuningsmethodieken