Mijn aanbod

Mijn aanbod

 

Ik ben zelfstandig onderzoeker en adviseur voor de langdurige zorg (vooral zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen) en jeugdzorg.

 

WAT IS MIJN AANBOD?

Ik adviseer zorgorganisaties en kenniscentra over en/of ondersteun hen bij onderzoek naar:

  • visie op ondersteuning
  • de kwaliteit van hun dienstverlening
  • de tevredenheid over hun dienstverlening
  • zorgprogramma's en ondersteuningsmethodieken
  • beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling en beleidsevaluatie.

Ik analyseer zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens.


Ook kan ik teksten schrijven of bestaande teksten aanpassen over zorggerelateerde onderwerpen.

Dit kan zowel op wetenschappelijk niveau als op beleidsniveau. Ook kan ik zorgen voor makkelijk te lezen versies voor bijvoorbeeld cliënten, verwanten en/of begeleiders.

 

WAAROVER?

Specifieke onderwerpen van onderzoek en advisering zijn onder andere: visie op ondersteuning,  beschrijving cliëntenkenmerken, cliënten-, verwanten- en medewerkerstevredenheid, inzet van ervaringsdeskundigen, effectiviteit van behandeling/begeleiding/methodieken, beschrijving en evaluatie van zorgprogramma's, evaluatie van het leefklimaat, analyses van meldingen van incidenten en calamiteiten.

 

HOE?

Onderzoek en advies kunnen gaan via nog te verzamelen gegevens of om gegevens die de organisaties zelf al ter beschikking hebben.

Uiteraard worden de vraagstellingen, methoden, analyses en manier van terugkoppeling in overleg met de opdrachtgevers bepaald.

► Klik hier voor de koppeling naar mijn werkwijze.

 

WIE BEN IK?

► Klik hier voor de koppeling naar mijn profiel, kennis en kunde.