Feitenoverzichten

Feitenoverzichten

 

Marian Maaskant, Onderzoek & Advies publiceert feitenoverzichten. Daarin wordt de huidige stand van zaken over specifieke onderwerpen belicht. De teksten zijn gratis te downloaden.


Feitenoverzicht 25 gaat over Verstandelijke beperkingen en ingrijpende levensgebeurtenissen

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 24 gaat over Sterfte en verstandelijke beperkingen

(actualisatie van feitenoverzicht 1)

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 23 gaat over het IASSIDD-congres 2021: Covid-19.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 22 gaat over het IASSIDD-congres 2021: Veroudering, dementie, palliatieve zorg
en zorg rond het levenseinde.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 21 gaat over Voedselkeuze en verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 20 gaat over Ethische kwesties en verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 19 gaat over Verstandelijke beperkingen en doodsoorzaken.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 18 gaat over Verstandelijke beperkingen en covid-19, actualisatie.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 17 gaat over Verstandelijke beperkingen en covid-19.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 16 gaat over Interventies voor dementie bij mensen met verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 15 gaat over het  Aantal ouderen met verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 14 gaat over Dementie bij mensen met verstandelijke beperkingen: een overzicht van reviews.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 13 gaat over Buren van mensen met verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 12 gaat over Groepswonen in de jeugdzorg.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 11 gaat over Valincidenten bij mensen met verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 10 gaat over Gewichtsstatus van mensen met verstandelijke beperkingen: effecten van interventies.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 9 gaat over Prevalentie van verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 8 gaat over Deïnstitutionalisering en verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 7 gaat over Sekswerk en verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 6 gaat over Attitudes ten opzichte van mensen met verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 5 gaat over Zorg in de laatste levensfase.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 4 gaat over Jeugdige daders met verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 3 gaat over Kwaliteit van bestaan van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke

of meervoudige complexe beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.

 

Feitenoverzicht 2 gaat over Ervaringen met ouder worden.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.

 

Feitenoverzicht 1 gaat over Sterfte en verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.