Feitenoverzichten

Feitenoverzichten

 

Marian Maaskant, Onderzoek & Advies publiceert feitenoverzichten. Daarin wordt de huidige stand van zaken over specifieke onderwerpen belicht. De teksten zijn gratis te downloaden.


Feitenoverzicht 27 gaat over Verstandelijke beperkingen en doodsoorzaken

(actualisatie van feitenoverzicht 19)

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 26 gaat over Ingrijpende jeugdervaringen bij mensen met verstandelijke beperkingen

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 25 gaat over Verstandelijke beperkingen en ingrijpende levensgebeurtenissen

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 24 gaat over Sterfte en verstandelijke beperkingen

(actualisatie van feitenoverzicht 1)

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 23 gaat over het IASSIDD-congres 2021: Covid-19.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 22 gaat over het IASSIDD-congres 2021: Veroudering, dementie, palliatieve zorg
en zorg rond het levenseinde.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 21 gaat over Voedselkeuze en verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 20 gaat over Ethische kwesties en verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 19 gaat over Verstandelijke beperkingen en doodsoorzaken.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 18 gaat over Verstandelijke beperkingen en covid-19, actualisatie.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 17 gaat over Verstandelijke beperkingen en covid-19.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 16 gaat over Interventies voor dementie bij mensen met verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 15 gaat over het  Aantal ouderen met verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 14 gaat over Dementie bij mensen met verstandelijke beperkingen: een overzicht van reviews.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 13 gaat over Buren van mensen met verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 12 gaat over Groepswonen in de jeugdzorg.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 11 gaat over Valincidenten bij mensen met verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 10 gaat over Gewichtsstatus van mensen met verstandelijke beperkingen: effecten van interventies.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 9 gaat over Prevalentie van verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 8 gaat over Deïnstitutionalisering en verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 7 gaat over Sekswerk en verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 6 gaat over Attitudes ten opzichte van mensen met verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 5 gaat over Zorg in de laatste levensfase.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 4 gaat over Jeugdige daders met verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.


Feitenoverzicht 3 gaat over Kwaliteit van bestaan van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke

of meervoudige complexe beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.

 

Feitenoverzicht 2 gaat over Ervaringen met ouder worden.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.

 

Feitenoverzicht 1 gaat over Sterfte en verstandelijke beperkingen.

► Klik hier voor het feitenoverzicht.

► Klik hier voor de makkelijk te lezen versie.