Demografie/sterfte

'De jaarlijkse sterftekans voor mensen met verstandelijke beperkingen is bijna acht maal zo hoog ten opzichte van mensen in de algemene bevolking.'

(Oostveen et al.,2015)

 

Demografie en sterfte

     ► Mortaliteit en verstandelijke beperkingen. Zie op deze site: Feitenoverzicht 1-2018.