Mijn werkwijze

Werkwijze


Wanneer u een project wilt laten uitvoeren door Marian Maaskant, Onderzoek & Advies kunt u contact met mij opnemen.

Dat kan via het contactformulier, e-mail (info@marianmaaskant.nl) of telefonisch via 0653768484.


Na samenspraak maak ik een projectopzet met tijdpad en krijgt u een offerte voor de uitvoering van het project.

Na accordering van de offerte, wordt het project conform planning gestart. Uiteraard vindt regelmatig tussentijdse afstemming plaats.

Concepten van het eindproduct worden met u besproken en desgewenst aangepast, alvorens het eindproduct wordt vastgesteld.