Projecten

Projecten


Lopende projecten

 • Beschrijving van de visie op ondersteuning van ►Op Mezelf en volgen van kritische succesfactoren.


 • Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen vanuit ►IKNL.


 • Demografische ontwikkelingen i.s.m. 's Heeren Loo.


 • Hoofsdstuk 'Ouderen met verstandelijke beperkingen' in leerboek Ouderengeneeskunde (verschijnt begin 2022)


 • Hoofdstuk 'Levensfasen: veroudering' in boek Lichte verstandelijke beperkingen en Social Work (verschijnt eind 2021).


 • Inrichten van ►Dementiekamer 'Samen beslissen, samen doen', i.s.m. KansPlus.  Afgeronde projecten

  • Analyse van ingediende klachten (zorginstelling).

  • Onderwijs-zorgarrangementen: kritische succesfactoren; in opdracht van ►Koraal Onderwijs.


  • Integrale kijkwijzer voor de afstemming van onderwijs-zorg-arbeid; in opdracht van ►Koraal.