Projecten

Projecten


Lopende projecten

  • Beschrijving van de visie op ondersteuning van ►Opmezelf en volgen van kritische succesfactoren.


  • Samenvoeging van ►Toolkit Ouderen (VGN) en ►Themadossier Ouderen (Kennisplein Gehandicaptensector)

  • Integrale kijkwijzer voor de afstemming van onderwijs-zorg-arbeid; in opdracht van ►Koraal.

  • Bruikbaarheid van homeopathische geneesmiddelenbeelden in de ondersteuning van mensen met autisme; in opdracht van H. Groven, psycholoog en autisme consulent.

  • Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen vanuit ►IKNL.
Afgeronde projecten

  • Analyse van ingediende klachten (zorginstelling).

  • Onderwijs-zorgarrangementen: kritische succesfactoren; in opdracht van ►Koraal Onderwijs.