Projecten

Projecten


Lopende projecten


  • Richtlijn Veroudering bij mensen met een verstandelijke beperkingen ►SKILZ
Afgeronde projecten

  • Project 'Zorgrelatie en eigen regie versterken voor thuiswonende ouderen' ►HS Zuyd

  • Project Farmacie en analyses verwijzingen ►ZIO

  • Integrale kijkwijzer voor de afstemming van onderwijs-zorg-arbeid; in opdracht van ►Koraal.