Nieuws

Nieuws

Dementiekamer 'Samen beslissen, samen doen'

Mensen met verstandelijke beperkingen worden, net als iedereen, steeds ouder. Zij krijgen daardoor ook te maken met ouderdomsziekten, waaronder dementie. Hoe bereid je je als familie en andere betrokkenen voor op dit ouder worden? Hoe zorg je er voor dat mensen de goede zorg en ondersteuning krijgen, die past bij het ouder worden? Welke thema's spelen daarbij een rol?

De Dementietafel is nu al geruime tijd een goede plek voor familie, mantelzorgers en professionele hulpverleners om deze onderwerpen te bespreken. Door corona lagen veel Dementietafels de afgelopen tijd stil. Het was immers niet mogelijk om in grote groepen bij elkaar te zijn. In het najaar van 2021 zullen enkele dementietafels mogelijk weer van start gaan. (►www.dementietafel.kansplus.nl)

Inmiddels is ook de digitale Dementiekamer een plek om elkaar online te ontmoeten, ervaringen en kennis te delen over diverse onderwerpen. Dit kan ook een vervolg en verdieping zijn op onderwerpen die bij de Dementietafel zijn besproken.

Er zijn ook dementiekamers over ‘Zinvol de dag door’ en ‘Verhuizen, een ingrijpend proces’.

U kunt zich opgeven om mee te doen in een van deze digitale dementiekamers.
Kijk daarvoor op: ►https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/dementiekamers_all.
U krijgt vervolgens een uitnodiging met gebruikersgegevens. Hiermee kunt u uzelf aanmelden. Vervolgens kunt u meedoen in de dementiekamer waar u voor bent uitgenodigd.


Lancering Kennislandschap Gehandicaptensector: online wegwijzer naar de juiste kennis 
(23-2-2021)

Steeds meer kennis over de gehandicaptensector staat online, maar het overzicht miste.

Via een online wegwijzer, het Kennislandschap Gehandicaptensector, is informatie nu makkelijker te vinden. Marian Maaskant - Onderzoek&Advies staat genoemd onder de kenniscentra.

►koppeling naar het Kennislandschap.


Initiatiefnota van het Tweede Kamerlid Bergkamp over ouderen met verstandelijke beperkingen ingediend (26-11-2020) en reactie (9-2-2021)

'Met deze initiatiefnota wil de initiatiefnemer de bekendheid vergroten van deze groep en de unieke ondersteuningsbehoeften die zij heeft, om daarmee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan deze mensen. Hopelijk draagt het er ook aan bij dat ouders van kinderen met verstandelijke beperkingen meer rust krijgen, als ze zichzelf de vraag stellen: “Wat als mijn kind mij overleeft?” '(p.1).

Ik mocht meewerken aan de totstandkoming van deze initiatiefnota.

De initiatiefnota is te downloaden via ►deze link.

De daarop volgende Commissiebrief Tweede Kamer is in te zien via ►deze link.


Feitenoverzichten gepubliceerd in NTZ

Het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) heeft een aantal van mijn feitenoverzichten gepubliceerd:

  • Verstandelijke beperkingen en oorzaken van overlijden. NTZ 2021, 47, 2, 76-79.
  • Dementie bij mensen met verstandelijke beperkingen: een overzicht van reviews. NTZ 2021, 47, 1, 40-46.
  • Verstandelijke beperkingen en COVID-19. NTZ 2020, 46, 4, 175-181.
  • Aantal ouderen met verstandelijke beperkingen. NTZ 2020, 46, 3, 136-139.
  • Attitudes van buren. NTZ 2020, 46, 2, 68-72.
  • Gewichtsstatus van mensen met verstandelijke beperkingen: effecten van interventies. NTZ 2020, 46, 1, 22-27.
  • Deïnstitutionalisering en verstandelijke beperkingen. NTZ 2019, 45, 4, 272-277.
  • Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen in hun laatste levensfase. NTZ 2019, 45, 3, 196-207.
  • Jeugdige daders met verstandelijke beperkingen. NTZ 2019, 45, 2, 122-126.
  • Mortaliteit en verstandelijke beperkingen. NTZ 2019, 45, 1, 48-58.

Kennisproducten 'Ouderen in het vizier'

Samen met collega's van Vilans en de VGN heb ik gewerkt aan het onderzoekstraject Ouderen in het vizier.

Via ►Ouderen in het Vizier is kennis over ouderen met verstandelijke beperkingen gebundeld. 

De leidraad Oud en Gelukkig is onderdeel van Ouderen in het Vizier. De leidraad geeft een overzicht van kennisproducten die begeleiders en verwanten helpen om ouderen met verstandelijke beperkingen goed te ondersteunen.

►Klik hier voor een overzicht van de ruim 60 kennisproducten. Kijk ook welk kennisproduct het populairst is.

Inmiddels is ook de informatie uit de Toolkit Ouderen van de VGN (www.vgn.nl) overgezet naar het Kennisplein Gehandicaptensector (zie

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/oudere-clienten/toolkit-ouderen).