Nieuws

Nieuws

Feitenoverzichten gepubliceerd in NTZ

Het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) heeft een aantal van mijn feitenoverzichten gepubliceerd:

  • Aantal ouderen met verstandelijke beperkingen. NTZ 2020, 46, 3, 136-139.
  • Attitudes van buren. NTZ 2020, 46, 2, 68-72.
  • Gewichtsstatus van mensen met verstandelijke beperkingen: effecten van interventies. NTZ 2020, 46, 1, 22-27.
  • Deïnstitutionalisering en verstandelijke beperkingen. NTZ 2019, 45, 4, 272-277.
  • Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen in hun laatste levensfase. NTZ 2019, 45, 3, 196-207.
  • Jeugdige daders met verstandelijke beperkingen. NTZ 2019, 45, 2, 122-126.
  • Mortaliteit en verstandelijke beperkingen. NTZ 2019, 45, 1, 48-58.

Kennisproducten 'Ouderen in het vizier'

Samen met collega's van Vilans en de VGN heb ik gewerkt aan het onderzoekstraject Ouderen in het vizier.

Via ►Ouderen in het Vizier is kennis over ouderen met verstandelijke beperkingen gebundeld. 

De leidraad Oud en Gelukkig is onderdeel van Ouderen in het Vizier. De leidraad geeft een overzicht van kennisproducten die begeleiders en verwanten helpen om ouderen met verstandelijke beperkingen goed te ondersteunen.

►Klik hier voor een overzicht van de ruim 60 kennisproducten. Kijk ook welk kennisproduct het populairst is.

Inmiddels is ook de informatie uit de Toolkit Ouderen van de VGN (www.vgn.nl) overgezet naar het Kennisplein Gehandicaptensector (zie

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/oudere-clienten/toolkit-ouderen).