Nieuws

Nieuws

Handreiking Ondersteuningsplannen

De nieuwe handreiking Ondersteuningsplannen is beschikbaar:

►Handreiking Ondersteuningsplannen.

Markant benoemt feitenoverzicht Verstandelijke beperkingen en doodsoorzaken

In het februarinummer van Markant (2023, p. 6) wordt het ►feitenoverzicht 'Verstandelijke beperkingen en doodsoorzaken' (nr. 27) kort besproken.

Hoofdstuk 'Ouderen met verstandelijke beperkingen' gepubliceerd in het boek Ouderengeneeskunde in de eerste lijn

Samen met Mathilde Mastebroek schreef ik voor het boek 'Ouderengeneeskunde in de eerste lijn' een hoofdstuk over ouderen met verstandelijke beperkingen.

Het boek bestaat uit een algemeen deel met achtergrondinformatie en hoofdstukken waarin alle voorkomende klachten en ziektebeelden worden behandeld. Ook is er aandacht specifieke doelgroepen, zoals ouderen met verstandelijke beperkingen, parkinsonisme en pijnklachten.

 • Mastebroek M, Maaskant MA. Ouderen met verstandelijke beperkingen. In: Muris JWM, Schols JMGA, Collet J, Janssen DJA, editors. Ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2023. p. 335-45.

Het boek is te bestellen via de ►webshop van de uitgeverij.

Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gepubliceerd

Deze ►richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de ondersteuning van cliënten met verstandelijke beperkingen in de palliatieve fase.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om artsen voor verstandelijke gehandicapten (Artsen VG), huisartsen en andere artsen/medisch specialisten, apothekers, (palliatief) verpleegkundigen, begeleiders, gedragsdeskundigen, paramedici, verpleegkundig specialisten, physician assistants, POH's en geestelijk verzorgers. Deze richtlijn is daarnaast belangrijk voor naasten, vertegenwoordigers en mantelzorgers.

Handreiking (H)erken jij dementie
Deze ►handreiking geeft achtergrondinformatie over veroudering en verschillende vormen van dementie bij mensen met verstandelijke beperkingen. Ook geeft het handvatten voor de uitvoering van het diagnostisch proces.

Auteurs zijn Arianne Uijl en Karen van de Weijer.
De handleiding is gebaseerd op praktijkervaringen met (indien mogelijk) onderbouwing vanuit de wetenschap. Het is het vervolg op 'Dementie in beeld' (2005).

Basisboek lvb voor sociaal werkers

redactie: Hendrien Kaal, Lesley van Scheppingen, Jolanda Douma, Elske van Oostaijen, Eline Bouwman-van Ginkel. ISBN 9789023258223. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

Het ►Basisboek lvb voor sociaal werkers richt zich op beginnende sociaal werkers. In het boek wordt een breed beeld geschetst van de problemen waar mensen met lvb tegenaan kunnen lopen in verschillende levensdomeinen en levensfasen, en de manieren waarop sociaal werkers hen hierbij kunnen ondersteunen.

Ik mocht voor dit boek het hoofdstuk over veroudering schrijven.

Dementiekamer 'Samen beslissen, samen doen'

Mensen met verstandelijke beperkingen worden, net als iedereen, steeds ouder. Zij krijgen daardoor ook te maken met ouderdomsziekten, waaronder dementie. Hoe bereid je je als familie en andere betrokkenen voor op dit ouder worden? Hoe zorg je er voor dat mensen de goede zorg en ondersteuning krijgen, die past bij het ouder worden? Welke thema's spelen daarbij een rol?

De Dementietafel is nu al geruime tijd een goede plek voor familie, mantelzorgers en professionele hulpverleners om deze onderwerpen te bespreken. Door corona lagen veel Dementietafels de afgelopen tijd stil. Het was immers niet mogelijk om in grote groepen bij elkaar te zijn. In het najaar van 2021 zullen enkele dementietafels mogelijk weer van start gaan. (►www.dementietafel.kansplus.nl)

Inmiddels is ook de digitale Dementiekamer een plek om elkaar online te ontmoeten, ervaringen en kennis te delen over diverse onderwerpen. Dit kan ook een vervolg en verdieping zijn op onderwerpen die bij de Dementietafel zijn besproken.

Er zijn ook dementiekamers over ‘Zinvol de dag door’ en ‘Verhuizen, een ingrijpend proces’.

U kunt zich opgeven om mee te doen in een van deze digitale dementiekamers.
Kijk daarvoor op: ►https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/dementiekamers_all.
U krijgt vervolgens een uitnodiging met gebruikersgegevens. Hiermee kunt u uzelf aanmelden. Vervolgens kunt u meedoen in de dementiekamer waar u voor bent uitgenodigd.


Feitenoverzichten gepubliceerd in NTZ

Het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) heeft een aantal van mijn feitenoverzichten gepubliceerd:

 • Ingrijpende jeugdervaringen bij menensen met verstandelijke beperkingen. NTZ 2023, 49, 3, 117-120.
 • Voedselkeuze en verstandelijke beperkingen. NTZ 2022, 48, 3, 108-111.
 • IASSIDD-congres 2021: veroudering, dementie, palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde. NTZ 2021, 47, 4, 171-177. 
 • Verstandelijke beperkingen en oorzaken van overlijden. NTZ 2021, 47, 2, 76-79.
 • Dementie bij mensen met verstandelijke beperkingen: een overzicht van reviews. NTZ 2021, 47, 1, 40-46.
 • Verstandelijke beperkingen en COVID-19. NTZ 2020, 46, 4, 175-181.
 • Aantal ouderen met verstandelijke beperkingen. NTZ 2020, 46, 3, 136-139.
 • Attitudes van buren. NTZ 2020, 46, 2, 68-72.
 • Gewichtsstatus van mensen met verstandelijke beperkingen: effecten van interventies. NTZ 2020, 46, 1, 22-27.
 • Deïnstitutionalisering en verstandelijke beperkingen. NTZ 2019, 45, 4, 272-277.
 • Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen in hun laatste levensfase. NTZ 2019, 45, 3, 196-207.
 • Jeugdige daders met verstandelijke beperkingen. NTZ 2019, 45, 2, 122-126.
 • Mortaliteit en verstandelijke beperkingen. NTZ 2019, 45, 1, 48-58.

Kennisproducten 'Ouderen in het vizier'

Samen met collega's van Vilans en de VGN heb ik gewerkt aan het onderzoekstraject Ouderen in het vizier.

Via ►Ouderen in het Vizier is kennis over ouderen met verstandelijke beperkingen gebundeld. 

De leidraad Oud en Gelukkig is onderdeel van Ouderen in het Vizier. De leidraad geeft een overzicht van kennisproducten die begeleiders en verwanten helpen om ouderen met verstandelijke beperkingen goed te ondersteunen.

►Klik hier voor een overzicht van de ruim 60 kennisproducten. Kijk ook welk kennisproduct het populairst is.

Inmiddels is ook de informatie uit de Toolkit Ouderen van de VGN (www.vgn.nl) overgezet naar het Kennisplein Gehandicaptensector (zie

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/oudere-clienten/toolkit-ouderen).