Nieuws


Nieuws

18 juni 2019

Feitenoverzicht Jeugdige daders gepubliceerd in NTZ

In het ►juninummer van NTZ (Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen) is mijn ►feitenovericht Jeugdige daders gepubliceerd.
Titel: Jeugdige daders met verstandelijke beperkingen. Uitgave: NTZ 2019, 45, 2, 122-126.

26 april 2019

Zorg rondom het levenseinde | 30 oktober 2019 | ReeHorst, Ede

(herhaling van congres op 2 april jl.)

Uit de congresfolder: 'Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, maar ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast bied je emotionele ondersteuning aan de patiënt of cliënt en diens naasten. Tijdens het congres Zorg rondom het levenseinde gaan we in op een aantal zaken waar je mee te maken krijgt in de terminale fase en krijg je antwoord op onder meer de volgende vragen.'
Hanneke van Bommel en ik verzorgen de workshop 'Mensen met verstandelijke beperkingen en omgaan met de (naderende) dood.'

► Klik hier voor meer informatie.

26 maart 2019

Feitenoverzicht Sterfte en verstandelijke beperkingen gepubliceerd in NTZ

In het maartnummer van NTZ (Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen) is mijn ►feitenovericht Sterfte en verstandelijke beperkingen gepubliceerd.
Titel: Mortaliteit en verstandelijke beperkingen. Uitgave: NTZ 2019, 45, 1, 48-58.

19 februari 2019

Kennisproducten 'Ouderen in het vizier'

Samen met collega's van Vilans en de VGN heb ik gewerkt aan het onderzoekstraject Ouderen in het vizier.

Via ►Ouderen in het Vizier is kennis over ouderen met verstandelijke beperkingen gebundeld. 

De leidraad Oud en Gelukkig is onderdeel van Ouderen in het Vizier. De leidraad geeft een overzicht van kennisproducten die begeleiders en verwanten helpen om ouderen met verstandelijke beperkingen goed te ondersteunen.

►Klik hier voor een overzicht van de bijna 50 kennisproducten. Kijk ook welk kennisproduct het populairst is.