Werkgevers

Overzicht van organisaties waarvoor ik heb gewerkt

 

► Klik hier voor de koppeling naar een uitgebreider overzicht op Linkedin.

 

De La Salle - Koraal

 • Uitvoering van onderzoeken en beleidsprojecten
 • Begeleiding van ervaringsdeskundigen
 • Begeleiding van afstudeeronderzoeken
 • (Her)schrijven van beleid en diensten ten behoeve van jongeren, begeleiders en verwijzers.

 

Gouverneur Kremers Centrum / Maastricht University

 • Begeleiding van promotie- en afstudeeronderzoeken
 • Onderzoek, diverse onderwerpen.

 

Kennisplein Gehandicaptensector / Vilans

 

ZIO, Zorg In Ontwikkeling

 • Voorbereiding van een nieuw GGZ-zorgverstrekkingenmodel in de regio Maastricht Heuvelland.

 

Stichting Pedogogisch Sociaal Werk Midden-Limburg

 • Onderzoek psychometrische kwaliteiten van het meetinstrument ‘Tevredenheidsonderzoek’.

 

Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (later Kennisplein Gehandicaptensector)

 • Coördinatie en begeleiding van diverse werkplaatsen.

 

Pergamijn

 • Voorbereiding, uitvoering, evaluatie en implementatie van beleid via praktijkgerichte onderzoeken en beleidsgerichte projecten.

 

Maastricht University

 • Onderzoek veroudering bij mensen met verstandelijk beperkingen.