Column Cijfers

nr. 19, 27-4-2020

Cijfers


Toen ik voor het eerst in de bibliotheek van het voormalige Bisschop Bekkers Instituut (BBI) was, wist ik me geen raad van vreugde. Zoveel boeken, schappen vol. Allemaal over ‘mijn’ onderwerp. Er stond ook veel ‘grijze’ literatuur die niet formeel gepubliceerd was. En ik kon er zolang rondneuzen als ik wilde, maar tegen sluitingstijd werd ik eruit gezet. Later werd mij verteld dat de vloer bijna was bezweken onder die hoeveelheid boeken.
Dat euforische gevoel krijg ik tegenwoordig ook bijna als ik op het Kennisplein Gehandicaptensector rondstruin. De schreeuwerige huiskleur is inmiddels zo vertrouwd. Zoveel informatie over zoveel onderwerpen.
Bijna… want ik mis de cijfers. Vroeger waren er bij het BBI de PIGG#- en LRZ#-tabellen en de inventarisaties van Fiad-Wdt#. Boeken vól met alleen maar informatie over cliëntenaantallen. En ik maar rekenen en tekenen hoe het aantal ouderen met verstandelijke beperkingen zich in de tijd ontwikkelde. Prachtige grafieken met oplopende lijnen.
Toen ik bij een zorginstelling ging werken, mocht ik al die boeken in mijn kast hebben. De secretariaatsmedewerker merkte wel fijntjes op dat ik de eerste in twintig jaar was die de boeken inkeek. Bij mijn vertrek moest ik al die boeken achterlaten. Dat voelt ook nu nog als een aderlating.
Geregeld krijg ik de vraag hoeveel ouderen met verstandelijke beperkingen (in zorg) er nu zijn. Steeds weer moet ik antwoorden dat dat onvoldoende bekend is. CIZ# en CBS# stellen wel gegevens openbaar ter beschikking, maar helaas met nét niet genoeg differentiatie. Het is toch vreemd dat in dit digitale tijdperk het zo lastig blijkt om basisgetallen van ouderen in de VG-sector boven tafel te krijgen.
Laat me alsjeblieft de tabellen en grafieken weer aanvullen met recente data. Noodzakelijk voor goed beleid en blijdschap voor alle mede-nieuwsgierigen.
Mag ik de betreffende organisaties vriendelijk én dringend verzoeken het hokje ‘beschikbaar voor Marian en alleman’ bij de tabel ‘Indicatie ZZP-VG * leeftijd in 5-jaarsklassen’ aan te vinken?


# PIGG: Patiëntenregistratie Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg; LRZ: Landelijke registratie zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap; Fiad-WDT: vereniging van instellingen voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap;
CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg; CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek.


NB 6-5-2020: Bij het CBS is het vinkje gezet!  
In ►feitenoverzicht (nummer 15, mei 2020) geef ik een overzicht van de cliënten naar leeftijd en ZZP-VG-indicatie.


►Terug naar Column